18 เมษายน 2553

Herpes simplex conjunctivitis


Herpes simplex conjunctivitis เป็นตาอักเสบเกิดจากเชื้อ Herpes simplex virus ผู้ป่วย
อาจจะมีประวัติเป็นเริมที่ตามาก่อนก็ได้ มักจะมีความผิดปกติของตาข้างเดียว
อาการและอาการแสดง
• เคือง ปวด ตาสู้แสงไม่ค่อยได้
• มีตุ่มน้ำที่ผิวหนังบริเวณขอบตา และ รอบๆ ตา ในกรณีที่เป็น การติดเชื้อครั้งแรก (primary Herpes)
• น้ำตาไหล พบมี follicles ที่เปลือกตา ต่อมน้ำเหลืองหน้าหูโตและกดเจ็บ อาจมี pseudomembrane บริเวณ trasal conjunctiva
• กระจกตาอักเสบมักไม่พบในกรณีติดเชื้อครั้งแรก แต่จะพบในรายที่กลับมาเป็นซ้ำ (recurrent Herpes) มีลักษณะเป็นจุดกระจายที่กระจกตา หรือ แผลคล้ายกิ่งไม้ (dendritic keratitis) หรือแผลในชั้น stroma (disciform keratitis)
การรักษา
• ยาหยอดตา antivirus เช่น thymidin drop, 3% acyclovir ointment,1% trifluoro, 3% adenine arabinoside ointment, 0.5% idoxuridine ointment
• ประคบเย็นโดยใช้ผ้าแห้งสะอาดห่อถุงใส่น้ำแข็งวางบนตาที่ปิดสนิท
• ขูดออกในกรณีที่เชื้อดื้อยา ไม่สามารถใช้ยาได้ หรือ แพ้ยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น